Thursday, 20 July 2017

Am facal vibrant a' dol bho neart gu neart

or: You got paid to write that? Now that is vibrantThighearna! Tha Gilleasbuig a' tionndachadh a chùlaibh airson corra dhiogan, agus nuair a bheir e sùil a-rithist - tha am facal as fhèarr leis às dèidh comeback nach beag a dhèanamh ...

An tug sibh an aire dhaibh seo, a chàirdean?Bòrd na Gàidhlig and their vibrant vision. Faic:
http://www.gaidhlig.scot/bord/about-us/That's vibrant! Ged-tà, chan eil sgeul air mòran Gàidhlig ann an làrach-lìn
Visit Sleat, às an tig seo. Faic: http://www.visitsleat.org/Gaelic.aspxLàrach-lìn Fèisism nan Gàidheal - cha chan Gilleasbuig càil!Donald Iain Brown, chair of Mòd Ghlaschu 2019, said: "We knew then that we had to create a vibrant brand to take the festival forward." - BBC News website, "Glasgow Mòd will be vibrant"Beul na fìrinne bho VisitScotland!
Gilleasbuig: currently at his most vibrant, featuring regularly in awards lists and given top billing at major events nationwide but not, unaccountably, FèisLitAlba2017 ... (gul agus gìosgan fhiacal)

@GilleAotrom

Thursday, 29 June 2017

Nach math a rinn sàr phrògraman mneTV a-rithist

Bòrd chair's remarkable haul of BBC Alba commissionsTha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil cunntasan MG Alba nar measg a-rithist agus gu bheil mneTV, a thug dhuinn prògraman a mhaireas nar cuimhne leithid Partick Thistle v St Johnstone, a-nise fad' air thoiseach air chàich a thaobh airgead-phòcaid:


td 96: na fhuair gach companaidh TBh dhen £8.9M not a chaidh a chosg air prògraman Beurla GàidhligAn do dh' innis Gilleasbuig dhuibh a-riamh, a chàirdean, gur h-ann le Cathraiche Bòrd na Gàidhlig a tha mneTV? Rud nach eil MG Alba a' cur an cèill 'sna cunntasan. Chan eil e ach ga ràdh.@GilleAotrom

Sunday, 14 May 2017

Na taghaidhean ionadail - mar a bhuinnig BBC Naidheachdan Gàidhlig cridhe is inntinn

Amazing Tory surge faithfully chronicled by totally impartial BBC Alba hacks Well a chàirdean, sin àm traing 'son 'Illeasbuig seachad cha mhòr, agus cuiridh ar gaisgeach aghaidh air blogadaireachd àrd-comasach a-rithist.

Bha am blogadair còir air a bheò-ghlacadh le buaidh iongantach nan Tòraidhean 'sna taghaidhean ionadail, agus an dòigh soaraway 'san deach a' bhòt aca gu 25% ... erm ... aibhiseach! Air neo am faodadh e bhith gun robh e coimhead fada cus dhe na h-aithrisean aig @bbcnaidheachdan?


Monday, 6 March 2017

Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Ceud soraidh slàn leis an tuiseal ghinideach a chàirdean (vol. VXIII)  


Tuiseal na mallachd - nach buidhe dhuinn gu bheil e dol às anns a' Ghàidhlig ùr.

Nach smaoinich sibhse - ainmearan ag atharrachadh an crutha a rèir riaghailtean nach tuig neach air thalmhainn! Cho eu-coltach 's a tha sin ris a' Bheurla choileanta ghlan.

Tuesday, 28 February 2017

Aren't national Gaelic language plans wonderful?

Targaidean? Dè na targaidean a tha sin?


Well a chàirdean, aren’t National Plans for Gaelic wonderful? It’s well known that they have helped to make the revival of our lilting ancient tongue what it is today.

This is especially true of educational provisions in the aforementioned National Plans.


Seo eisempleirean dhiubh sin a tha taisgte ann an cridhe 'Illeasbuig:
"Targaidean airson 2021

"4,000 paiste a’ tighinn a-steach gu foghlam bunsgoile tron Ghàidhlig (ann an 2006/07 bha 313 sgoilear air an clàradh airson P1)"

Wednesday, 8 February 2017

Aithisg bhliadhnail a' Bhùird: ceum mòr airson aithisgean bliadhnail "às dèidh fìrinne"

Report highlights remarkable growth of GME despite falling GME numbers  Tha cuango air choireigineach co-cheangailte mas fhìor le leasachadh na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail 2015-16 a thoirt seachad (mu dheireadh thall), strapline: a' Fàs na Gàidhlig [sic].


Gilleasbuig: Hmmmm ....